Proses mengepam darah jantung menghasilkan tekanan yang menghantar darah ke seluruh badan. Tekanan darah ini berbeza bagi setiap individu bergantung kepada umur dan tahap kesihatannya.

Kategori Tekanan Darah Tinggi

Normal => 120/80

Pra Hipertensi => 120/80 – 139/89

Tekanan Darah Tinggi Peringkat Satu => 140/90 – 159/99

Tekanan Darah Tinggi Peringkat Dua => Lebih daripada 160 / 100